תביעה ייצוגית נגד הבנקים היא תביעה המוגשת לבית המשפט

נגד אחד הבנקים בגין עוולה או דפוס התנהלות מעוות זהה שגרם לנזק כספי לקבוצת אנשים.
אדם החושב כי נגרם לו נזק כספי בגלל צורת התנהלות של אחד הבנקים, יכול לפנות לעורך דין המתמחה בתחומי דיני בנקאות ובהגשת תביעות ייצוגיות נגד הבנקים לבית המשפט.
הלקוח יסביר באופן מפורט את העוול שנגרם לו לכאורה, וייגבה את טיעוניו במסמכים.
עורך הדין יבדוק את הנתונים בצורה יסודית ומקיפה ויחליט אם לדעתו יש קייס והאם כדאי להגיש בגין נושא תביעה ייצוגית נגד הבנקים לבית המשפט.
אם מדובר בפעולה שסביר להניח נגרמה גם לעשרות, מאות או אלפי אנשים נוספים, יחליט עורך הדין להגיש תביעה זו כתביעה ייצוגית כלומר הוא מייצג את אלפי האנשים בעלי הטענה הזהה.

תביעה ייצוגית נגד הבנקים קובע החוק כמה מהלכים ייחודיים רק לתביעות מסוג זה, הגשת התביעה כזו אינה מצריכה תשלום כל שהוא בגין אגרה לבית המשפט. תביעה ייצוגית נגד הבנקים
וגם את שכר דינו של עורך הדין יקבע בית המשפט ולא יסוכם על כך בהסכם בין הצדדים.
בנוסף לכך וכדי לעודד אזרחים להגיש תביעה ייצוגית נגד הבנקים ,יקבלו התובע וגם עורך הדין, גמול כספי גם כאשר הנזק הוא שולי או נמוך.

בין עורכי הדין בארץ, אפשר למצוא עורכי דין המתמחים בכל ההיבטים הקשורים אל תביעה ייצוגית נגד הבנקים ,הניסיון הרב שרכשו במהלך כל השנים הללו עוזר באופן טבעי בכל תביעה ייצוגית חדשה.
תביעה ייצוגית נגד הבנקים עוסקת במגוון נושאים פנימיים המנוהלים על ידי הבנקים השונים כמו לדוגמה, הגבלת חשבונות בנק, דרישות מופרזות לתשלום עמלות, חובות, רשלנות בנקאית, משכנתאות, והתנהלות בנושא תיקים שנפתחו על ידי הבנקים בהוצאה לפועל ועוד.

תביעה ייצוגית נגד הבנקים מוגשות בדרך כלל

על ידי אנשים פרטיים, אך לא רק, חברות רבות שמרגישות כי התנהלות הבנקים כלפיהם לא היתה תקינה וגרמה נזק לעסקיהם, להמשך התנהלותם העסקית, או לחילופין עצרה את פעילותם העסקית, תובעים גם הם תביעות ייצוגיות נגד הבנקים.
תביעות ייצוגיות רבות מסתיימות בפשרה בייצוגית. המפורסמת שבהם היא הפשרה בנושא העמלות.
בית המשפט קבע שחמשת הבנקים הגדולים במשק ישלמו יחד 35 מיליון שקל לציבור, וקנס בסך 70 מיליון ₪ בגין תיאום תעריפי העמלות ביניהם.
בנושא זה הוגשו ארבע תביעות ייצוגיות בשנים – 2009-2008 על ידי ארבעה עורכי דין שונים בגין קרטל והסדרים כובלים בין הבנקים לאור תיאום ביניהם על גובה העמלות השונות, ותיאום מועד אחיד להעלאת שיעור העמלות השונות.
התובעים ציינו כי הבנקים עברו על חוק עשיית עושר ולא במשפט, עברו על החוק להגנת הצרכן, ועברו על חוק ההגבלים העסקיים.
מכיוון שמדובר בנושא המעסיק את כלל אזרחי המדינה ביום יום, קבע בית המשפט תשלום מכובד גם לעורכי הדין ששרתו את לקוחותיהם אך פעלו בשם כל תושבי המדינה.
לקוחות הבנקים אמורים לקבל פיצוי בגין ההפסדים הכספיים שנגרמו להם.