רשלנות רפואית מאגדת את כל טענותיהם של נפגעים או משפחותיהם (במקרה של פטירה) בגין רשלנות בביצוע המהלכים הרפואיים לבן משפחתם.
אדם החולה המגיע לחדר מיון ונזקק לטיפול רפואי סומך על הצוות הרפואי שיטפל בו במלוא המקצועיות, שיבצע את הבדיקות הנדרשות, ישלול מחלות שאינן מתאימות לתופעות שעמן הגיע החולה, יבצע ייעוצים עם רופאים ומומחים נוספים ובסופו של התהליך יגיע למסקנות הנכונות.
אם לדעתו, על החולה להשתחרר הביתה, יצייד אותו במסמכים הרלוונטיים לרופא המשפחה להמשך טיפול בקהילה או לחילופין יבקש לאשפז את החולה.
החולים ברפואה ולכן הולכים בעיניים כמעט עצומות אחרי ההנחיות שלהם כיון שהם מעריכים מאד את הידע הרפואי והניסיון רב השנים שלהם.
לצערנו בשנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב על מקרים קשים של רשלנות רפואית, לדוגמה:
• חולים ששוחררו מהמיון כשמצבם בכי רע, ולכן לאחר פרק זמן קצר חזרו למיון או חלילה מצבם הידרדר או נפטרו. אילו היו מקבלים טיפול הולם במיון, הם לא היו מגיעים למצבים העגומים הללו.
• קביעה לא נכונה של מחלה.
• חוסר תשומת לב. לשינוי במצבם הבריאותי של החולים בזמן אשפוז או ניתוח, קבלת החלטות שגויות שגורמות לשינוי מהותי במצבו הבריאותי של החולה ואף לנכות, ולעתים אף למותו.
מטרת התביעות בנושא רשלנות רפואית היא לקבל תמורה כספית בגין הנזק הרב שנגרם לחולה ולמשפחתו, וגם לפקוח את עיניהם של הגורמים השונים במערכת הבריאות, שיסיקו מסקנות מהאירועים הללו, ישנו סדרי חשיבה וצורות התנהלות בתוך המחלקות זאת על מנת שמקרים כאלו לא יקרו שוב ויגרמו לעצב רב ולהרס משפחות.