יחד עם כל ההתרגשות שבפתיחת עסק חדש עם שותפים, יש לזכור כי קיים צורך לערוך ולחתום על הסכם שותפות אשר יגדיר את יחסי השותפות בין כל הצדדים. כמובן שהסכם זה יש לערוך באמצעות עורך דין ולא באופן עצמאי. להלן מעט מידע כללי אודות הסכם זה והסיבות לעריכתו.

הכנס להסכם שותפות

מטרותיו של הסכם שותפות

הסכם שותפות הוא חוזה בכתב, המהווה הגנה עבור כל אחד מהשותפים מבחינה כלכלית ומשפטית, במקרים רבים בהם מתעוררים חילוקי דעות ביניהם, הסכם זה יכול להפחית אותן באופן משמעותי. היות ומדובר על חוזה המגדיר יחסי שותפות עסקיים ודורש ניסוחים זהירים, יש לערוך אותו באמצעות עורכי דין.  במקרה בו לא נערך הסכם שותפות יהיו נושאים רבים אשר עלולים להישאר באוויר ואלו בדיוק המצבים אשר יוצרים מחלוקת ואי הבנות, היות והדברים לא הוגדרו מראש ובכתב, לדוגמה: כיצד יחלקו הצדדים את הרווחים ביניהם, מהי חלוקת העבודה והגדרת התפקידים וכד’. ישנם נושאים נוספים אשר יופיעו בהסכם זה הנוגעים לניהולו השוטף של העסק כגון:

  • האם ניתן לצרף שותפים נוספים לעסק
  • ומידה ויוחלט למכור את העסק, באילו תנאים יהיו השותפים מעוניינים למכור אותו
  • פירוט והגדרה של הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים
  • כיצד תתקיים חלוקת התפקידים, מהו תפקידו של כל אחד באופן מפורט
  • כיצד יתבצע תהליך קבלת ההחלטות בין השותפיםהסכם שותפות

הסכם שותפות כללית או הסכם שותפות מוגבלת

חשוב להבחין בין השניים, היות ומדובר על שני הסכמים שונים. המאפיינים של שני ההסכמים זהים, בשני המקרים קיימים שניים או יותר שותפים המעוניינים להתאגד יחד לצורך פעילות עסקית, יחד עם זאת קיים ביניהם שוני במהות הכלכלית של כל שותף.

שותפות ללא עריכת הסכם

שותפים אשר התחילו את דרכם ללא עריכת הסכם שותפות, חושפים את עצמם למחלוקות אשר יהיה קשה מאוד לפתור בהמשך. כמובן שכולנו מאחלים לעצמנו דרך נוחה וחלקה ללא מהמורות, אך לצערנו לא כך הדברים תמיד מתבררים בפועל. על כל אחד מהשותפים לקחת בחשבון מחלוקות אשר עלולות להתעורר ולהגן על עצמו. ללא הסכם פעילותם תוגדר כשותפות, והם יהיו כפופים לחוקים היבשים מבלי שזכויותיהם וחובותיהם הוגדרו באופן כזה המותאם להם.

לסיכום

בטרם יצאתם לדרככם העסקית המשותפת, ערכו הסכם שותפות אצל עורך דין המומחה בתחום המסחרי. הגדירו את כל הנושאים המהותיים מראש באופן כזה שיגן על זכויותיהם של כל הצדדים. מנעו מראש סכסוכים ואי הבנות, בכדי למקד את כל האנרגיות בהקמה נכונה ומינוף העסק שלכם.