Tag Archives: גמלאות

קורס הכנה לפרישה

קורס הכנה לפרישה

קורס הכנה לפרישה ויציאה לחיים הפשוטים פרישה מעבודה ויציאה לגמלאות היא הזדמנות מיוחדת להתחלה חדשה. יחד עם זאת, לא כולם יודעים כיצד להיערך בצורה נכונה לפרישה, היערכות יעילה מתייחסת לכל ההיבטים של הפרישה ולאופן שבו ניתן לשמור על רמת חיים מסוימת. את ההיערכות הזו ניתן וכדאי לבצע במסגרת קורס הכנה ייעודי. קורס הכנה לפרישה מבליט את היתרונות של היציאה לגמלאות, ...

Read More »