Tag Archives: דוכן פלאפל לאירועים

דוכן פלאפל לאירועים, אוכל ישראלי לכל אירוע

פלאפל לאירועים – כי מדובר במאכל הכי ישראלי מעטים העמים אשר אוהבים את המדינה שלהם כמו הישראלים. זה לא רק השירות בצבא המקרב אותנו אל המדינה כי אם אהבה אמתית של הארץ ושל נופיה. זה לא משנה לאיזה צד בקשת הפוליטית אתם משתייכים הרי שאין ספק כי אהבת הארץ משותפת לכולנו וכי אנחנו נעשה הכול בשביל הארץ שלנו. כחלק מכך ...

Read More »