Tag Archives: ניקיון

שאיבת הצפה

שאיבת הצפה

שאיבת הצפה לבעלי בתים, דירות וחברות אחזקה החשיבות של שאיבת הצפה צריכה להיות ברורה לבעלי בתים, דירות וחברות אחזקה. הצפות עלולות לגרום נזקים בלתי הפיכים לציוד ולתשתית. כל הצפה מחייבת שאיבה יסודית ומוקדמת. בעזרת שאיבת הצפה ניתן לשמור על ערך הנכס ולמנוע תקלות חשמל, עומס על צינורות הביוב ועוד. כמו כן, השאיבה עצמה דורשת מעורבות של אנשי מקצוע ברמה גבוהה. ...

Read More »